نقد کردن درامد ارزی

مشخصات و مبلغ و نام سایت واریز کننده را در اینجا وارد نمایید.

پیام یا سوال خودتان را برایمان بفرستید.

* indicates required field

در اسرع وقت مبلغ و سایت واریز کننده بررسی شده و به شما اطلاع داده میشود.

در صورت موافقت و با رعایت قوانین  مبلغ در خواستی پس از دریافت ما به حساب شما واریز میگردد.

انتقال پول از سایت متقاضی تا حساب بانکی و یا پیپال ما یک پروسه زمانی دارد که اغلب بین دو روز تا یک هفته میباشد.

پیگیری تراکنش از سایت متقاضی و یا از طریق حساب های ما براحتی امکان پذیر است.

ما در قبال بی دقتی متقاضی در اعلام شماره حساب یا واریز ارز پرواضح است که هیچ مسئولیتی نداریم بنابراین خواهش میشود با دقت بررسی شده و اعمال گردد.

بخش نقد کردن در آمد ارزی مطالعه شود.